Blijvend waarde uit je klantdata halen

Maturity Scan

_Van een marketeer wordt veel gevraagd. Je draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Daarvoor moeten de marketingstrategie en de datastrategie in elkaars verlengde liggen. Je hebt een data-driven werkcultuur nodig en zo zijn er nog veel meer aspecten die georganiseerd moeten zijn. Dit is een uitdaging.

 

Een goed Customer Data Platform is een eerste stap. PRDCT levert dit. Uiteindelijk is het succes van de inzet van PRDCT afhankelijk van hoe je het gebruikt.

 

De PRDCT Maturity Scan kan je helpen om de voorwaarden voor succes te organiseren. Wij hebben onze jarenlange ervaring in diverse organisaties vertaald in een maturity model. Het model is gebaseerd op een framework van succesfactoren om gebruik van PRDCT te laten slagen. Het helpt je om de noodzakelijke stappen te herkennen die je moet maken zodat je blijvend waarde uit je klantdata haalt. En om de stappen in de juiste volgorde te zetten.

 

De Maturity Scan helpt je om met behulp van het model te bepalen waar je de focus moet leggen om je doelen te halen. Het resultaten is een praktische routekaart met daaraan gekoppeld concrete activiteiten om als organisatie volwassener te worden in het werken met klantdata.

Onze value added services

We komen graag met je in contact!
Stuur een mail of bel 020 779 3673