Een meer effectieve besteding van het marketingbudget

Naarmate de digitalisatie bij bedrijven toeneemt, kan het belang van een duurzame klantdata-omgeving niet genoeg worden benadrukt.

 

Er wordt veel tijd en energie gestoken in het uitbreiden en optimaliseren van digitale communicatie- en verkoopkanalen. Verplaatsing van offline naar online is één zaak. Dat klanten een consistente ervaring over alle kanalen heen verwachten, is een tweede. Omni-channel coördinatie is essentieel en vereist actuele en correcte klantinformatie. Een derde punt is dat advertentiecampagnes, mailcampagnes en web- en in-app-interventies een aanzienlijk budget vergen. Naarmate de combinatie en complexiteit van kanalen toeneemt, neemt ook de tijd toe die marketeers moeten besteden aan het bedenken, uitvoeren en evalueren van campagnes.

 

 

Hoogwaardige geïntegreerde klantgegevens zijn essentieel, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 

De basis voor het optimaliseren van je marketingstrategie is geïntegreerde klantgegevens van hoge kwaliteit. In de digitale wereld is de effectiviteit van de marketinginspanning zo goed als de kwaliteit van de onderliggende data. In veel bedrijven is de data echter nog niet in de vereiste staat, omdat het IT-landschap oorspronkelijk niet is ontworpen voor een digitale wereld met klantdata als centraal punt.
Wat we zien is dat de focus van marketeers vooral ligt op de marktbewerking. Ook al speelt data een cruciale rol, slechts een relatief klein deel van het marketingbudget en de marketinginspanning gaat naar datamanagement.

 

Je kan veel meer bereiken met minder budget als je een deel van je marketingbudget naar datamanagement schuift.

 

 

We moeten de balans herschikken.

 

Ten eerste moeten er inspanningen worden geleverd om de klantgegevens samen te brengen. Versnipperde klantgegevens en afgegeven consents over verschillende systemen zijn een veel voorkomend verschijnsel in het datalandschap. Je klantdata moet vooral met elkaar worden verbonden zijn om een geÏntegreerd beeld van de klant te krijgen.Vervolgens moeten de gegevens bruikbaar worden gemaakt – door gegevens te combineren, labels toe te voegen en gegevens te segmenteren. Pas als de gegevens bruikbaar zijn gemaakt, kun je er de maximale waarde uit halen. Ten slotte moeten beide stappen in het proces flexibel genoeg zijn om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, want het feit dat systemen en eisen snel veranderen, kan niet worden genegeerd.

 

Door het media, marketing- en datamanagementbudget als één geheel te beschouwen en ervoor te zorgen dat elk blok de nodige aandacht krijgt, kan het totale budget worden verlaagd terwijl het rendement aanzienlijk wordt verbeterd.

 

 

Hoe doen we dat? Datamanagement voor MKB en Grootbedrijven.

 

 

PRDCT-CDP

 

 

Het beheer van klantgegevens is een specialistisch gebied.  Als je ervoor kiest om het binnen je organisatie te ontwikkelen, kost dat tijd en geld. Je hebt gekwalificeerde mensen nodig die de data-architectuur begrijpen om een duurzame klantdata-omgeving neer te zetten. En marketeers verwachten dat klantgegevens beschikbaar worden gesteld op een manier die aan hun wensen voldoen. Daarnaast heb je mensen nodig die de omgeving beheren en monitoren. Dit proces moet zo flexibel zijn dat het zich aanpast aan veranderende omstandigheden en wensen.

 

Als alternatief kunt je een oplossing zoeken die je helpt en ontzorgt. Daarom hebben wij het PRDCT Customer Data Platform ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat marketeers en hun partners, klantgegevens zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen gebruiken, terwijl we tegelijkertijd het ICT-team ontzorgen. Wij doen de ‘heavy lifting’ voor je en die ook nog eens kostenefficiënt en toekomstvast is.

 

Als je meer wilt weten, bel of mail ons gerust.

 

We komen graag met je in contact!
Stuur een mail of bel 020 779 3673